تک کار کردن

سوال

ماشینم بعد از مدتی حالت تک کار کردن بهش دست میده. علت آن را بیان نمایید.

در حال بررسی 0
کاربر2 3 سال 1 پاسخ 169 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. به خاطر بستن محافظ کامپیوتر خودرو و کثیف شدن زیر آن این اتفاق افتاده است. می توانید با باز کردن آن و جدا کردن سوکت کامپیوتر و تمیز و وصل مجدد آن این مشکل را برطرف نمایید.

ارسال یک پاسخ