داغ ترمز

سوال

ترمز داغ و یا دود می کند.علتش چیه؟

در حال بررسی 0
کاربر2 2 سال 1 پاسخ 77 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. لنت ها با کاسه چرخ ها در تماس است و یا اینکه زیاد از ترمز استفاده کرده اید.

ارسال یک پاسخ