صدای سوت از لنت ۲۰۶

سوال

بعد از تعویض لنت جلو من با یک مشکل روبرو شدم.
مشکل از اینجاست که وقتی در حال حرکت هستم از چرخ جلو صدایی شبیه صدای سوت لنت ترمز به گوش میرسه .زمانی که کمی پدال ترمز را فشار بدم صدا قطع میشه .
البته می دونم که مشکل از لنت ترمزه .راه حله برطرف کردن این صدا چیه ؟

در حال بررسی 0
کاربر2 3 سال 1 پاسخ 156 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. بعضی از لنت ها ضخامتشون یکم بیشتر از حالت استاندارده من خودم این مشکلو سر لنتای عقبم داشتم.ولی اگر فرمونت نمیکشه یه موادی هست میتونی بمالی به لنت صدای سوتشو میندازه اینو مکانیکم داشت به یه زانتیا میگفت

ارسال یک پاسخ