کشیدن به یک سمت فرمان

سوال

مدتیه که فرمان ماشین به سمت چپ میکشه و دائما باید دست به فرمان ماشین باشه تا خودور در مسیر باقی بمونه مشکل از چی میتونه باشه؟

0
mojtabachavoshian 3 سال 0 پاسخ ها 126 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ