دیر روشن شدن پراید

سوال

آقا من صبح ها بعد از استارت های مکرر و زیاد ماشین روشن میشود ماشین کاربراتور است برقکار گفت برق ماشین مشکلی ندارد و من رفتم باتری را عوض کردم باتری خشک گرفتم بازهم مشکل حل نشد
علتش چیه به نظرتون؟

0
کاربر1 3 سال 0 پاسخ ها 334 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ