مصرف بنزین بالا

سوال

مدتیه مصرف بنرین افزایش یافته نمیدونم مشکل از جیه؟چی کارش باید بکنم ؟

در حال بررسی 0
کاربر1 3 سال 2 پاسخ ها 245 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. احتمالا کوئل خراب شده یا نیم سوز شده

  2. خرابی کوئل باعث روشن شدن چراغ چک شده و مصرف سوخت را بالا میبرد دراین حال خودرو دچار لرزش شدید میشود با گازدادن به نظر میرسد خودرو خوب کار میکند ولی درحرکت ودر دورارام موتور لرزش شدید دارد

ارسال یک پاسخ